همیشه یک جای کار می لنگد

 

 

 

 

همیشه یک جای کار می لنگد

همیشه یک جای کار می لنگد

اشکالی ندارد ، عادت کرده ایم لنگان لنگان جلو برویم . جوری که نه خودمان بفهمیم نه دیگری

 


/ 1 نظر / 8 بازدید
دریا

درسته... سخته گرم لبخند بزنی در حالیکه از سرما وجودت میلرزه[ناراحت]