روز عــــشــــــق....

به نام خدا


مثل آنکه شـــــــــــاهرگ احســـــــاسم را زده باشـــــــــی…

بنــــــــــد نمی آید

دوســــــــــــــت داشتــــــــــنت…

**************************

مهربانی ات را مرزی نیست !


یقین دارم فرشته ای قبل از آفرینشت قلبت را بوسیده

 

دریا/ 0 نظر / 26 بازدید