هیچ گاه برای تازه شدن دیر نیست عشق من

به نام خدایی که عشق را آفرید

هیچ گاه برای تازه شدن دیر نیست عشق من

می شود می شود فقط با تـو

دست در دست روزگار گذاشت

می شود  فصل های تازه گشود

نام هر فصل را بهــار گذاشت

تـــو  اگر در کنــار من باشی

همه را می شود کنــار گذاشت

 

/ 1 نظر / 12 بازدید
دریا

دوستتـــــــــــــــــــــــــــــــــــ دارم جــــــــــــــــــــــــونی[ماچ]