هـی تـو !! مـیـدونـی مـن عـاشـقــتــــــــــم؟‎

به نام خدای عشق

هـی تـو !! مـیـدونـی مـن عـاشـقــتــــــــــم؟‎
میـــــــــــــم ... مثلِ مـــــرد

او "مـــرد" است دستــــانش از تو زِبرتر و پهن تر است

صورتش ته ریشى دارد

قلبش به وسعـــتِ دریــــا

جـــاىِ گریـــــه کردن به بالکن میرود و تنـــهای را میبلعد... ...

او با همــــان دستان پهن و زبرش تورا نوازش میکند

با همان صورت ناصاف و ناملایم تورا میبوسد و تو آرامــــ میشوى

آنقــــدر اورا نامــــرد "نخوان"

آنقدر پول و ماشین و ثـــــروتش را "نسنج"

فقط به او "نــــخ بده" تا زمین و زمان را برایت بدوزد

فقــــط باهاش "روراست باش" تا دنیا را به پایت بریزد...

 

/ 3 نظر / 8 بازدید
دریا

بوووووووووووووووووووووس

تنهاترین

نه عزیزم همه ی مزدها هم اینی که شما گفتی نیستن قلب به وسعت دریا ؟؟؟ بعضیاشون هم در کمال ناباوری نداشته هاتو به روت میارن و ازت میگذرن.

محیا

آی گفتی